Bilder från våra resor

UV bilder

MarsaNakari

MarsaShagra

Gazala

Safaga

Tillbaka

Bilderna tagna med Motomarine II och Nikonos IV

© Mikael Andersson / Kent Hansson